Bem Sex Role Inventory


Místní název: Bem Sex Role Inventory
Autoři: Bem, S.
Klíčová slova: gender, sex, role, femininita, maskulinita, angrogynie, femininity, masculinity, androgyny
Zkratka: BSRI
Místní zkratka: BSRI

Patří ve světě k nejpoužívanějším nástrojům k měření genderu (v podobě dvou nezávislých unipolárních škál femininita a maskulinita). Výstupem jsou tři skóry – skór femininity, maskulinity a z nich vypočítaný skór androgynie (genderový profil se stejnými či podobnými skóry femininity a maskulinity). V české adaptaci je nabízen i upravený skór androgynie (beroucí v úvahu - na rozdíl od původního skóru - i intenzitu profilace).

Zdroje

Přidat

BSRI - Adaptace pro Českou republiku

BSRI - Původní článek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info