Databáze testů

Originální české metody i adaptace zahraničních nástrojů. Primárně pro výzkumné účely v psychologii a sociálních vědách.

Vstup do databáze

Databáze testů slouží především ke sdílení zdrojů k překladům výzkumných psychologických měřících nástrojů. Jen některé přeložené metody jsou publikovány v podobě metodických studií; o většině překladů se obvykle neví za hranicemi pracoviště, kde překlad vznikl. Abychom minimalizovali ztráty vzniklé opakovaným zahajováním procesu převodu metody do češtiny, je dobré vědět o předchozích překladech, znát parametry modelu měření, popř. mít k dispozici data, na kterých je možné si je odhadnout. Někdy ale stačí jen znát kontakt na někoho, kdo se již metodou zabýval.

Databáze neslouží pro výměnu zdrojů souvisejících s „copyrightovanými“ metodami, typicky určenými pro individuální diagnostiku. Pokud máte jakékoli pochybnosti o tom, jestli je v pořádku vložit něco do databáze, je lepší do ní vložit pouze informaci, že se metodou zabýváte a nebude vám vadit, když se vám někdo ohledně ní ozve.

Databáze vznikla s podporou grantu GA ČR GA17-09797S a provozuje ji Institut výzkumu dětí mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií, Masarykova univerzita.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info