Databáze testů

Návod k použití

Databáze je velmi jednoduchá a její další vývoj do značné míry závisí na tom, k čemu a jak ji komunita bude chtít využívat. Vyhledávat v databázi může kdokoli, ke vkládání je potřeba se zaregistrovat.

Vyhledávání Vkládání Editování Copyright

Vyhledávání

Na stránce „Metody“ lze zatím vyhledávat nejlépe pomocí Ctrl+F, protože pokud množství metod nepřekročí stovky, budou všechny na jedné stránce. Po kliknutí na metodu se zobrazí podrobnější informace o metodě a dostupné zdroje. K některým zdrojům je přiložen soubor; ten je k dispozici ke stažení až v podrobnějším zobrazení zdrojů na stránce „Zdroje“.

Vkládání

Pokud chcete vložit nový zdroj a metoda je již v databázi, stačí kliknout na „+Přidat“ na konci seznamu jejích zdrojů; zdroj se automaticky přiřadí stávající metodě. Pokud metoda v databázi zatím není, je třeba ji prvně vložit kliknutím na „+Přidat“ na konci seznamu metod, a teprve pak vložit nový zdroj.

Vkládání metody

Název: název metody v originále
Místní název: zavedený český název. Obvykle takový nemáme a není potřeba ho vytvářet – pak zkopírujte originální název.
Zkratka: zkratka originální metody
Místní zkratka: stejně jako u názvu, pokud nemáme zavedenou českou zkratku, vkládáme tu originální
Popis: Stačí jedna věta, ale můžete se i rozepsat a uvést podrobné informace. Dobré je připojit kontakt na sebe, pokud jej nechcete přidávat ke zdrojům.
Zdroj: Odkaz na původní metodickou studii.
Autoři: Autoři se vkládají po jednom ve formátu Příjmení, J. Druhý a další autoři pomocí tlačítka +Přidat.
Klíčová slova: Jsou volitelná, česky i anglicky dle vaší preference. Je to vklad do budoucna, který se bude hodit, až bude v databázi hodně metod.

Vkládání zdroje

Název: Jednoduchá identifikace, viz stávající názvy zdrojů
Typ: něco z: položky, data, kontakt, normy, analýzy, studie. Seznam typů zdrojů není omezený, zakonzervujeme ho, až se ustálí užívání databáze.
Popis: Bližší popis zdroje, nebo zdroj sám. Např. překlad položek krátké metody může být zde, stejně jako kontakty.
Metoda: Vyberte metodu, k níž je to zdroj.
Přílohy: Lze vložit až 100MB soubor. Nevkládejte prosím publikované články, zvláště takové, které nelze volně sdílet.

Editování a odstraňování metod a zdrojů.

Z důvodů zabezpečení neumožňuje databáze běžným uživatelům editovat či odstraňovat záznamy. Pro změny/mazání prosím pište na jezek@fss.muni.cz.

Podmínky použití databáze testů

Vložením nové metody či zdroje souhlasíte s podmínkou, že jste oprávněn/a daný materiál sdílet. To znamená, že jste buď autorem daného zdroje, nebo byl zdroj již dříve publikován ve volné licenci umožňující další šíření. Pokud tyto podmínky nesplňujete, stále můžete nové metody nahrávat; v takovém případě je však nezbytné odkázat čtenáře na původní zdroj či autora a nenahrávat jej přímo do databáze.

Licence Creative CommonsVšechny vložené metody, zdroje a jiné materiály jsou publikovány v licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. To znamená, že tyto materiály můžete dále sdílet, publikovat, šířit a využívat k jakýmkoli účelům, včetně komerčních, a to za předpokladu, že uvedete původního autora metody. Při používání zdrojů z této databáze doporučujeme použít následující postup:

  1. Vždy ocitujte originálního autora původní metody. Každá metoda má uvedený zdroj či odkaz na původní článek, studii či materiál.
  2. Ocitujte autora lokálního překladu, místní verze metody a podobně. Doporučený formát citace je uveden u většiny zdrojů - v některých případech jde o článek s českou adaptací metody, v jiných případech je doporučená citace ručně doplněna autorem.
  3. Pokud u metody/zdroje není uveden autor, použijte tento generický formát citace (APA): 
    Příjmení, J. (rok publikování). Název zdroje/metody. Databáze testů. URL
    Pokud u daného zdroje není uveden rok, uveďte jen "n.d.". Pokud není uveden autor, použijte formát:
    Název zdroje/metody. (rok publikování). Databáze testů. URL

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info